Müügitingimused

1. Thetanco.ee veebipoe üldsätted
1.1.Käesolevad kasutustingimused (edaspidi – “Tingimused”) esindavad õiguslikult siduvat lepingut, mis sätestab sinu (edaspidi – “Sina”) ja meie (edaspidi “Müüja”) vastastikuseid õiguseid, kohustusi ja vastutust ostes tooteid meie internetipoest (edaspidi “thetanco.ee”).

2. Ostu-müügileping
2.1 Sinu ja Müüja-thetanco.ee vahel sõlmitakse ostu-müügileping sellest hetkest, mil oled moodustanud thetanco.ee veebilehel ostukäru, määrad saatmisaadressi, valid makseviisi, tutvud reeglitega ja vajutad nuppu “Kinnita tellimus”.
2.2.Ostu-müügilepinguga kinnitad, et enne tellimuse sooritamist oli sulle selge soovitud toode nimi ja omadused ning informatsioon müüja kohta.
2.3.Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, makseviis ja vajutage lingile „Kinnitan tellimuseˮ. Seejärel suunatakse teid panka arvet tasuma. Pangaülekande makseviisiga tasumisel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda teile sobivas pangas euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
2.4. Anly Studio OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, meie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3. Müügilepingu jõustumine
3.1. Kauba müügilepinguga kohustub thetanco.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või thetanco.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub thetanco.ee’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
3.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist thetanco.ee pangakontole.

4. Makseviiside kirjeldus
4.1 Läbi Makskeskuse saavad Meie kliendid kasutada pangalinki järgmistes pankades:
-Eesti:SwedbankSEBLuminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
4.2 Makseid võetakse vastu valuutas EURO

5. Sinu õigused ja kohustused
5.1.Sul on õigus osta tooteid thetanco.ee leheküljelt, sa nõustud thetanco.ee teenuse täitmise protseduuridega ja tingimustega. 
5.2.Sa oled kohustatud tasuma tellitud toodete eest vastavalt kokku lepitud hinnale.
4.3. Sul on õigus muuta oma isikuandmeid ning sa oled kohustatud oma isikuandmeid uuendama, kui need on vahepeal muutunud.
45 Kasutades thetanco.ee lehekülge, nõustud sa ostu-müügilepingu tingimustega.

6. Isikuandmete kaitse ja töötlemine
6.1. Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
6.2. Thetanco.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, isikukood, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja tarbimiseelistused.
6.3. Thetanco.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Thetanco.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist.
6.4. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
6.5. Thetanco.ee’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
6.6. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. 
6.7.Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud nõusoleku Thetanco.ee veebilehel.
6.8. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka thetanco.ee ligipääs.
6.9. Thetanco.ee ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

7. Pretensioonide esitamise kord
7.1. Thetanco.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
7.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul thetanco.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
7.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
7.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad thetanco.ee ja Tarbija omavahel kokku.
7.5. Parandamise kulud katab thetanco.ee.
7.6. Thetanco.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
7.7. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@thetanco.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7.8. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.9. Tarbijal on õigus nõuda thetanco.ee veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui thetanco.ee veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, thetanco.ee veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

8. Müüja-thetanco.ee õigused
8.1. Kui sa üritad kahjustada või oled üritanud kahjustada thetanco.ee tööd ja operatsioonide toimivust, on meil õigus ilma eelneva hoiatuseta keelata ligipääsu thetanco.ee lehele või tühistada sinu registratsioon.
8.2. Müüja-thetanco.ee võib raskendatud olude sunnil peatada või lõpetada thetanco.ee toimingud ilma eelneva teavituseta.
8.3. Müüja-thetanco.ee võib muuta nende Tingimuste punkte ilma eelneva teavituseta.

9. Müüja-thetanco.ee kohustused
9.1. Müüja tagab thetanco.ee kodulehe ja teenuste toimimise.
9.2. Müüja kohustub saatma tellitud tooted Sinu aadressile lubatud ajaperioodi jooksul.
9.3. Juhul, kui Müüja-thetanco.ee ei saa tellitud tooteid saata, on müüja kohustatud pakkuma sarnase toote. Juhul kui Sa asendusega ei nõustu, kohustub Müüja raha tagastama.

10. Saatmine/ kohaletoimetamine
10.1. Tooted, mis on laos olemas, saadetakse 2-3 tööpäeva jooksul.
10.2. Müüja-thetanco.ee on toodete ametlik edasimüüja Eestis.
10.3. Saatmislehele alla kirjutades nõustud, et tootega on kõik korras ja see on tarnitud nõuetekohaselt.
10.4. Kui tarnitud toodetel on väliseid kahjustusi, on sul õigus tooteid mitte vastu võtta. Vajalik on informeerida sellest Müüjat-thetanco.ee’d ja lisada info ka saatelehele.
10.5. Kui saatelehele pole kirjutatud ühtegi lisakommentaari, võetakse seda kui märki, et toodetega on kõik korras ning sul ei ole toodete kohta kaebusi.
10.6 Tarnepartnerid: Omniva, Smartpost ja DPD

11. Toodete tagastamine/ tagastamisõigus
11.1 Kõiki thetanco.ee tooteid on võimalik tagastada 14-päeva jooksul vastavalt Tarbijakaitseseaduses sätestatud punktidele ja tingimustel.
11.2. Kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal esitada Kauba ostust taganemise avaldus vabas vormis e-posti aadressile info@thetanco.ee hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
11.2. Tooted tuleb tagastada originaalsel kujul ning algses pakendis. Juhul, kui saadud toode on vigane või kahjustatud, asendatakse see sarnase tootega. Müüja tagastab algse postikulu.
11.3. Tooted tuleb tagastada originaalpakendis ning see peab olema terve.
11.4. Raha kantakse kliendile tagasi 14 tööpäeva jooksul.
11.5. Toodete tagastamist reguleerib Eesti Tarbijakaitseseadus, mis võeti vastu 1.03.2016.

12. Thetanco.ee autoriõigused
Kogu thetanco.ee veebilehe sisu kuulub teenuse osutajale. On rangelt keelatud seda muuta, kopeerida, müüja või mõnel muul viisil omistada. Igasugune thetanco.ee veebilehe sisu kasutus peab olema eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud thetanco.ee omanikega.

13. Vastutus
13.1. Klient vastutab täielikult registreerimisvormil olevate andmete õigsuse eest. Kui sa ei edasta registreerimisvormil korrektsed andmed, ei saa me tagada toodete õigeaegset kohaletoimetamist. Sa vastutad thetanco.ee veebilehel tehtud toimingute eest.

14. Info edastamine
14.1. Kogu kirjavahetus müüja-thetanco.ee-ga toimub e-posti teel.
14.2. Thetanco.ee-ga on võimalik võtta ühendust saates e-kirja aadressile info@thetanco.ee

15. Hinnainfo
15.1 Kõik thetanco.ee veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
15.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).
15.3 Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja thetanco.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
15.4 thetanco.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse thetanco.ee veebilehel.

16. Vääramatu jõud
thetanco.ee ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida thetanco.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

17. Lõppsätted
17.1. Kasutustingimused on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
17.2. Juhul, kui poolte vahel tekib vaidlus, üritatakse seda esmalt lahendada omavaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik sõlmida, lahendatakse kõik vaidlused Eesti kohtusüsteemis Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel.

Scroll to Top
LIITU JA SAA -10% SOODUSKOOD
Liitu The Tan Co uudiskirja listiga ning saa esimesena teada meie allahindlustest ja super pakkumistest! Boonusena kingime Sulle kupongi, millega saad esimeselt ostult -10%!
    LIITUN JA SOOVIN SOODUSKUPONGI